زبان وادبیات فارسی

زبان وادبیات فارسی

شعری در مورد مقام معلم از شهریار ...........

 مي توان در سايه آموختن                          گنج عشق  جاودان اندوختن

اول از استاد، ياد آموختيم                           پس، سويداي سواد  آموختيم

از پدر گر قالب تن يافتيم                             از معلم جان روشن يافتيم

اي معلم چون کنم توصيف تو                      چون خدا مشکل توان تعريف تو

اي تو کشتي نجات روح ما                         اي به طوفان جهالت نوح  ما

يک پدر بخشنده آب و گل است                    يک پدر روشنگر جان و دل است

ليک اگر پرسي کدامين برترين                     آنکه دين آموزد و علم  يقين

+ نوشته شده در  شنبه دوم مهر ۱۳۹۰ساعت 16:45  توسط رسول حیدری مراد آبادی   |